You are here:
Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONSCART (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorecepteurs et Televiseurs)

Standard 21-pinowego złącza używany w TV/VCR i odbiornikach satelitarnych/naziemnych, czasami nazywany Euro lub eurozłącze.