You are here:
Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONIAPP (Inter-Access Point Protocol)

Protokół umożliwiający roaming pomiędzy bezprzewodowymi punktami dostępowymi.