You are here:
Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONAbonament RTV w 2019 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ujawniła wysokości opłat abonamentowych obowiązujące w 2019 roku za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Utrzymano zniżki za uiszczanie opłat z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Na swoich stronach internetowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina Polakom o ustawowym obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz wnoszenia opłat abonamentowych.KRRiT dodaje także, że umowy podpisane z operatorami telewizji satelitarnej lub kablowej nie zwalniają z ustawowego obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej. Jednocześnie KRRiT ogłosiła stawki opłat na 2019 rok.

Wysokość stawek kwotowych miesięcznej opłaty abonamentowej w 2019 roku pozostanie na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku, czyli 7 zł miesięcznie za używanie odbiornika radiofonicznego oraz 22,70 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

Opłaty po uwzględnieniu zniżek wynikających z uiszczania opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

• 13,60 zł za dwa miesiące z góry;
• 20,15 zł za trzy miesiące z góry;
• 39,90 zł za sześć miesięcy z góry;
• 75,60 zł za rok z góry.

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

• 44,05 zł za dwa miesiące z góry;
• 65,35 zł za trzy miesiące z góry;
• 129,40 zł za sześć miesięcy z góry;
• 245,15 zł za rok z góry.źródło: 

media2.pl / KRRiT