Free songs

Przyszłość robotyzacji w Polsce

Robotyzacja jako kluczowa przewaga konkurencyjna

76% polskich firm badanych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) uważa, że robotyzacja i automatyzacja będą kluczowe dla ich przewagi konkurencyjnej. Raport PIE „Robotyzacja w Polsce w 2023 roku” pokazuje, że przedsiębiorcy są świadomi znaczenia tych technologii. W badaniach z grudnia 2023 r. 77% małych i średnich firm, 100% firm o zysku powyżej 10 mln zł oraz 94% firm z kapitałem zagranicznym potwierdziło, że robotyzacja będzie zwiększać ich konkurencyjność.


Gęstość robotyzacji w Polsce i Europie

Gęstość robotyzacji, czyli liczba robotów na liczbę pracowników, jest wskaźnikiem zaawansowania technologicznego gospodarki. W 2022 r. w polskim sektorze przetwórstwa przemysłowego pracowało 17 833 robotów. Na każde 10 tys. pracowników przypadało 54,6 robotów, podczas gdy w Szwecji wskaźnik ten wynosił prawie 300. W produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep w Polsce było to 200 robotów na 10 tys. pracowników.


Pozycja Polski w światowym rankingu robotyzacji

Polska zajmowała 17. miejsce na świecie pod względem liczby zainstalowanych robotów przemysłowych w 2022 r., 6. miejsce w UE w sektorze przetwórstwa przemysłowego oraz 16. pod względem liczby robotów na 10 tys. pracowników. PIE podkreśla, że gęstość robotyzacji wskazuje na potencjał do dalszej integracji tej technologii, mimo struktury gospodarki opartej na niskich kosztach pracy, co hamuje inwestycje w robotyzację. Rosnące niedobory na rynku pracy mogą jednak ten trend odwrócić.


Wpływ robotyzacji na zatrudnienie

Wpływ robotyzacji na zatrudnienie nie jest jednoznaczny. Uczestnicy badań PIE wskazywali na utrzymanie lub zwiększenie zatrudnienia po instalacji robotów oraz konieczność szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników do obsługi nowych technologii.


Badania PIE sugerują, że robotyzacja może prowadzić do wzrostu zatrudnienia w wyniku efektu produktywnościowego. Firmy, które nie inwestują w robotyzację, mogą tracić na konkurencyjności, co może skutkować redukcją zatrudnienia w sektorze, jeśli utrata rynku będzie miała większy wpływ na mniej konkurencyjne firmy.