Free songs

Sztuczna inteligencja (AI) w polskich szkołach

Wprowadzenie AI do programów nauczania

Wprowadzenie sztucznej inteligencji (AI) do programów nauczania w polskich szkołach było jednym z głównych tematów poniedziałkowego panelu dyskusyjnego IDEAS NCBR “Science czy fiction? Jak sztuczna inteligencja zmienia naukę”. Profesor Aleksander Mądry podkreślił, że kluczowe są dwie rzeczy: położenie większego nacisku na naukę matematyki w szerokim znaczeniu oraz zrozumienie technologii AI. Zasugerował, że AI powinna być wprowadzana w szkołach jako praktyczne narzędzie, które wspiera proces edukacji, a nie tylko jako teoria.


Przykład zastosowania khanmigo.ai

Profesor Mądry wskazał na przykład khanmigo.ai, nadbudówkę nad GPT-4, jako doskonałe narzędzie wspomagające nauczycieli. Zamiast zastępować nauczyciela, AI mogłaby pełnić rolę asystenta, który pomaga w przygotowaniu materiałów dydaktycznych i dostosowuje zadania do indywidualnych potrzeb uczniów. Tego typu technologia mogłaby zrewolucjonizować proces nauczania, wyrównując szanse edukacyjne i wspierając zarówno najlepszych uczniów, jak i tych potrzebujących dodatkowej pomocy.


Korzyści z użycia AI dla uczniów

Profesor Mądry podkreślił, że AI to narzędzie, które może pomóc każdemu uczniowi w inny sposób, co jest jego ogromną zaletą. Jego osobiste doświadczenia z subskrypcją tutora AI dla swoich córek pokazały, jak efektywne może być takie rozwiązanie. Wprowadzenie podobnych modeli w polskich szkołach mogłoby być przełomem w edukacji, dając nauczycielom i uczniom dostęp do nowoczesnych narzędzi wspomagających naukę.


Problemy z plagiatami AI na uczelniach

W dalszej części debaty poruszono temat sprawdzania prac zaliczeniowych pod kątem plagiatów AI, co jest rosnącym problemem na polskich uczelniach. Dyskutanci zgodzili się, że studenci powinni być zachęcani do korzystania z narzędzi AI, a oceny ich pracy powinny skupiać się na jej merytorycznej wartości, a nie na wykrywaniu użycia AI. Piotr Sankowski zaznaczył, że zmiana podejścia do oceny pracy wspomaganej przez AI jest konieczna, by lepiej odzwierciedlała współczesne realia edukacyjne.


Adaptacja nauki do nowych technologii

Profesor Andrzej Dragan dodał, że nie ma sensu walczyć z używaniem AI, ponieważ narzędzia te mogą weryfikować, co jako ludzie możemy wnieść wartościowego, czego AI nie jest w stanie stworzyć. Jeśli AI potrafi produkować prace naukowe na poziomie studentów, to może to oznaczać, że niektóre obszary nauki wymagają przemyślenia i dostosowania do nowych technologii.


AI jako szansa na rozwój edukacji

Panel dyskusyjny podkreślił, że zamiast postrzegać AI jako zagrożenie, należy ją traktować jako szansę na rozwój i innowacje w edukacji. Adaptacja do nowych technologii i zmiana myślenia o procesie nauczania i oceniania mogą przynieść znaczące korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom.


Debata zakończyła się konkluzją, że przyszłość edukacji wymaga integracji AI w sposób, który wspiera rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, jednocześnie przygotowując ich do funkcjonowania w świecie, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę. Wprowadzenie AI do szkół mogłoby nie tylko poprawić efektywność nauczania, ale również wyrównać szanse edukacyjne, co jest kluczowe dla przyszłości polskiego systemu edukacji.