Free songs

AI w medycynie i transhumanizmie

Znaczenie transhumanizmu w erze AI

Transhumanizm, czyli dążenie do przekroczenia ludzkich ograniczeń poprzez technologię, zyskuje na znaczeniu, szczególnie dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji (AI). AI odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zarówno fizycznych, jak i intelektualnych możliwości człowieka.


Rola AI w medycynie i cybernetyce

Ben Goertzel, dyrektor generalny SingularityNET, podkreśla, jak AI zmienia medycynę i cybernetykę, redefiniując ludzkie zdolności. Sztuczna inteligencja, choć niedawno zyskała na popularności, zawsze była centralnym elementem dyskusji na temat transhumanizmu. W miarę jak AI znajduje zastosowanie w różnych branżach, od nauki po medycynę, staje się zgodna z celami transhumanizmu, który opiera się na zaawansowanych technologiach w celu wprowadzenia istotnych zmian.


Historia i cele transhumanizmu

Transhumanizm, popularny od 1957 roku dzięki biologowi Julianowi Huxleyowi, zakłada, że kondycja ludzka może zostać przekroczona za pomocą technologii. To nie oznacza, że transhumaniści nie cenią człowieczeństwa; wręcz przeciwnie, pragną rozwijać ludzkość poza jej historyczne ograniczenia.


Definicja transhumanizmu według Humanity+

Goertzel, będący również przewodniczącym organizacji Humanity+, definiuje transhumanizm jako ruch intelektualny i kulturalny dążący do fundamentalnej poprawy ludzkiej kondycji poprzez rozwój i dystrybucję technologii eliminujących starzenie się oraz zwiększających zdolności intelektualne, fizyczne i psychiczne człowieka.


AI w nanotechnologii

Nanotechnologia to kolejna dziedzina, w której AI może przewyższyć ludzkie możliwości. AI potrafi projektować na poziomie nano- i femtoskalowym, co jest trudne dla ludzkiej intuicji. Przykłady firm działających w tym obszarze to Neuralink, Emotiv i Halo Neuroscience, które rozwijają interfejsy mózg-komputer, umożliwiające bezpośrednią komunikację między mózgiem a urządzeniem zewnętrznym.


Kontrowersje wokół transhumanizmu

Krytycy transhumanizmu uważają, że ruch ten próbuje „grać Boga” i że na łączeniu człowieka z technologią skorzystają jedynie bogaci. Goertzel przekonuje, że takie technologie mogą być dostępne dla szerszego grona odbiorców, podobnie jak smartfony, które obecnie posiada niemal każdy, nawet w najbiedniejszych regionach świata.


Rola blockchain i kryptowalut

Blockchain i kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, mogą odegrać rolę w obniżeniu kosztów i poprawie dostępu do technologii zwiększających możliwości człowieka. Niemniej jednak, nawet te technologie spotykają się z regulacjami rządowymi, co stwarza wyzwania.


Ograniczenia badawcze w transhumanizmie

Mimo entuzjazmu Goertzela dla transhumanizmu i AI, przyznaje on, że powinny istnieć ograniczenia badawcze. Należy wytyczyć granice, by zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa. Prawa już powstają, aby regulować rozwój tych technologii i znaleźć najlepsze sposoby na ich zastosowanie dla dobra wspólnego.


Akceptacja technologii transhumanistycznych

Goertzel podkreśla, że zakazywanie AI nie przyniesie korzyści, ponieważ technologia ta przynosi zbyt wiele wartości. Transhumanizm i powiązane z nim technologie będą miały podobny status – będą akceptowane z powodu swojej użyteczności dla ludzkości.