Free songs

Nowe wielkie porozumienie w sprawie sztucznej inteligencji (AI) w Seulu

Bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji

Podczas Szczytu AI w Seulu, który odbył się 21 maja 2024 roku, czołowe światowe firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, takie jak Google, Meta i OpenAI, zobowiązały się do rozwijania tej technologii w sposób bezpieczny. Zgromadzenie miało na celu omówienie zarówno potencjalnych ryzyk, jak i korzyści związanych z AI, a także promocję innowacji.


Kontynuacja rozmów w Bletchley Park

Szczyt AI w Seulu był kontynuacją spotkania w Bletchley Park w Wielkiej Brytanii, które miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas uczestniczące kraje zgodziły się współpracować w celu przeciwdziałania potencjalnie „katastrofalnym” zagrożeniom związanym z szybkim rozwojem AI.


Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ

Podczas otwarcia spotkania Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres, podkreślił, że od czasu spotkania w Bletchley Park obserwujemy zarówno przełomowe postępy technologiczne, jak i nowe zagrożenia, takie jak dezinformacja, masowa inwigilacja oraz możliwość użycia autonomicznych broni.


Potrzeba uniwersalnych mechanizmów ochronnych

Guterres zaznaczył, że konieczne są uniwersalne mechanizmy ochronne i regularny dialog na temat AI. Podkreślił, że nie możemy pozwolić na powstanie dystopijnej przyszłości, w której władza nad AI znajduje się w rękach nielicznych osób lub algorytmów, które wymykają się zrozumieniu człowieka.


Zaangażowanie firm technologicznych

Dwudniowe spotkanie, współorganizowane przez rządy Korei Południowej i Wielkiej Brytanii, zgromadziło największe firmy technologiczne, które zobowiązały się do zapewnienia bezpieczeństwa swoich najnowszych modeli AI. Firmy, w tym Amazon, Microsoft, francuska Mistral AI, chińska Zhipu.ai i G42 z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zobowiązały się do publikowania ram bezpieczeństwa oraz w skrajnych przypadkach wstrzymania rozwoju lub wdrażania swoich modeli, jeśli nie będą w stanie ograniczyć ryzyk.


Skupienie na kluczowych kwestiach

Od czasu spotkania w Wielkiej Brytanii przemysł AI skupił się na najważniejszych kwestiach, takich jak dezinformacja, bezpieczeństwo danych, uprzedzenia oraz utrzymanie człowieka w centrum procesów decyzyjnych. Aiden Gomez, CEO Cohere, jednej z firm podpisujących porozumienie, podkreślił, że istotne jest, aby nadal rozważać wszelkie możliwe zagrożenia i koncentrować się na tych, które mogą przynieść największe problemy, jeśli nie zostaną właściwie rozwiązane.


Spotkania światowych liderów

We wtorek wieczorem prezydent Korei Południowej, Yoon Suk Yeol, oraz premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, spotkali się z innymi liderami światowymi, szefami firm i organizacji międzynarodowych podczas wirtualnej konferencji. W środę zaplanowano osobiste spotkanie ministrów cyfryzacji, ekspertów i innych zainteresowanych stron.


Rozszerzona agenda spotkania

W odróżnieniu od spotkania w Wielkiej Brytanii, które koncentrowało się głównie na kwestiach bezpieczeństwa AI, agenda tego tygodniowego spotkania została rozszerzona o innowacje i inkluzywność. Jak wyjaśnił Wang Yun-jong, zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa narodowego w Korei Południowej, uczestnicy omówią nie tylko ryzyka związane z AI, ale także jej pozytywne aspekty i sposoby, w jakie może ona przyczynić się do rozwoju ludzkości w zrównoważony sposób.


Regulacje dotyczące AI na świecie

Porozumienie AI ma obejmować wyniki dyskusji na temat bezpieczeństwa, innowacji i inkluzywności. Światowe rządy intensywnie pracują nad regulacjami dotyczącymi AI, nawet gdy technologia ta szybko się rozwija i ma potencjał zmieniać różne aspekty codziennego życia, od edukacji po prawa autorskie i prywatność. Istnieją obawy, że postępy w AI mogą prowadzić do utraty miejsc pracy, wprowadzania ludzi w błąd i rozprzestrzeniania dezinformacji.


Globalne działania na rzecz bezpiecznego AI

Spotkanie w Seulu to jedno z wielu działań mających na celu opracowanie mechanizmów ochronnych dla AI. Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło swoją pierwszą rezolucję dotyczącą bezpiecznego użytkowania systemów AI, a Stany Zjednoczone i Chiny niedawno przeprowadziły swoje pierwsze rozmowy na wysokim szczeblu dotyczące AI. Europejska ustawa o AI, pierwsza tego rodzaju na świecie, ma wejść w życie jeszcze w tym roku.