Free songs

Nowa technelogia AI wczesnego wykrywania raka

Przełomowa metoda wykrywania DNA nowotworowego

Naukowcy z Weill Cornell Medicine, NewYork-Presbyterian, New York Genome Center (NYGC) oraz Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) opracowali przełomową metodę wykrywania DNA nowotworowego z krwi przy użyciu sztucznej inteligencji. Technologia MRD-EDGE wykazuje wysoką skuteczność w wczesnym wykrywaniu i monitorowaniu nowotworów, takich jak rak płuc, piersi, jelita grubego oraz stanów przedrakowych. Dzięki tej innowacji możliwe jest wykrycie nawrotu raka nawet o kilka miesięcy wcześniej niż w przypadku tradycyjnych metod.


Wyniki badań opublikowane w Nature Medicine

W badaniu opublikowanym 14 czerwca w Nature Medicine, zespół naukowców zaprezentował możliwości platformy MRD-EDGE, która wykorzystuje modele uczenia maszynowego do wykrywania krążącego DNA nowotworowego (ctDNA) na podstawie danych sekwencjonowania DNA z próbek krwi pacjentów. Technologia ta, zastosowana u pacjentów z rakiem płuc, czerniakiem, rakiem piersi, rakiem jelita grubego oraz polipami przedrakowymi, wykazała bardzo wysoką czułość i dokładność.


Zalety technologii MRD-EDGE

Dr Dan Landau, profesor medycyny w dziale hematologii i onkologii medycznej na Weill Cornell Medicine oraz główny członek NYGC, podkreślił, że dzięki tej technologii możliwe było wykrycie nawrotu raka na wiele miesięcy przed standardowymi metodami klinicznymi. Dr Adam Widman, współautor badania i onkolog zajmujący się rakiem piersi w MSK, wraz z zespołem badawczym, udowodnił, że MRD-EDGE może przewidywać resztkową obecność raka u pacjentów po operacji i chemioterapii, co pozwala na wczesne interwencje terapeutyczne.


Proces wykrywania raka

Technologia ta nie tylko zwiększa czułość wykrywania raka, ale także upraszcza procesy logistyczne, dzięki pełnosekwencyjnemu podejściu do analizy DNA z próbek krwi. Dzięki zaawansowanym strategiom uczenia maszynowego, MRD-EDGE jest w stanie odróżnić wzorce sugerujące obecność raka od błędów sekwencjonowania i innych „zakłóceń”.


Testy systemu MRD-EDGE

Podczas testów system wykrył specyficzne mutacje nowotworowe u 15 pacjentów z rakiem jelita grubego, przewidując nawrót raka u dziewięciu z nich. Żaden z pacjentów, u których system nie wykrył DNA nowotworowego, nie doświadczył nawrotu w trakcie badania. MRD-EDGE wykazał podobną czułość u pacjentów z wczesnym stadium raka płuc oraz potrójnie ujemnym rakiem piersi, umożliwiając wczesne wykrycie nawrotu i śledzenie statusu guza podczas leczenia. Naukowcy udowodnili również, że system jest w stanie wykryć zmutowane DNA z przedrakowych gruczolaków jelita grubego, co stanowi istotny postęp w strategiach wczesnego wykrywania zmian przedrakowych.


Wczesne wykrywanie odpowiedzi na immunoterapię

W badaniach nad pacjentami z czerniakiem i rakiem płuc, MRD-EDGE wykazał zdolność do wykrywania odpowiedzi na immunoterapię na kilka tygodni przed standardowymi metodami obrazowania rentgenowskiego.


Potencjał technologii MRD-EDGE

Dr Landau wyraził entuzjazm wobec potencjału technologii MRD-EDGE, podkreślając jej znaczenie i dążenie do współpracy z partnerami z przemysłu w celu jak najszybszego wdrożenia jej do praktyki klinicznej.