Free songs

Sztuczna Inteligencja (AI) wkracza do kancelarii prawnych

Rola sztucznej inteligencji w branży prawniczej

W obliczu rosnącej roli sztucznej inteligencji (AI) w sektorach takich jak opieka zdrowotna, reklama czy logistyka, branża prawnicza wydaje się pozostawać w cieniu. Jednakże, to właśnie prawo może przynieść największy zwrot z inwestycji (ROI) dzięki wykorzystaniu AI. Choć kancelarie prawnicze są postrzegane jako tradycyjne i mało skłonne do wdrażania nowych technologii, wiele z nich od lat korzysta z uczenia maszynowego (ML), które jest wbudowane w popularne platformy jak Westlaw.


Szybki rozwój generatywnej AI

Obecnie generatywna AI rozprzestrzenia się w kancelariach prawnych szybciej niż pozwy zbiorowe o oszustwa giełdowe. Prawnicy uczą się korzystać z modeli AI podobnych do ChatGPT, a całe kancelarie wykorzystują duże modele językowe. Te innowacje przynoszą znaczące korzyści w zakresie efektywności, dokładności, szybkości i wyników dla klientów.


Oszczędności dzięki AI

W operacjach prawnych oszczędności czasu i kosztów wynikające z AI są ogromne i nie są jedynie stopniowe. AI może być stosowana do większości procesów w kancelariach, a jej wdrożenie staje się coraz bardziej opłacalne dzięki personalizacji. Dostosowywanie AI do specyficznych metod pracy danej kancelarii znacząco podnosi ROI.


Powstanie kancelarii zorientowanych na AI

Korzyści te doprowadziły do powstania nowego rodzaju kancelarii – zorientowanych na AI. W takich firmach większość personelu pomocniczego i prawników intensywnie korzysta z AI przy przyjmowaniu spraw, badaniach, przygotowywaniu wniosków, analizie opinii sędziów i wielu innych zadaniach. Kancelarie te personalizują AI, aby dostosować jej działanie do swoich procesów i strategii.


Personalizacja AI w kancelariach

Personalizacja może obejmować tworzenie ocen spraw zgodnych ze standardami firmy, analizowanie potencjalnych roszczeń czy przygotowywanie następnych kroków według kryteriów adwokata. Dzięki temu nawet paralegals mogą skutecznie przygotowywać sprawy i komunikować się z klientami, bez względu na wcześniejsze doświadczenia ze specyficznymi prawnikami.


Wykorzystanie AI na każdym etapie sprawy

AI w kancelariach prawnych znajduje zastosowanie na każdym etapie cyklu życia sprawy – od wstępnej strategii przedprocesowej, przez obsługę discovery, po przygotowywanie depozycji i analizę wyników. Generatywna AI pomaga również w planowaniu strategii procesowych, co czyni ją niezwykle użyteczną w codziennej pracy prawników.


Redukcja czasu i kosztów dzięki AI

W świecie prawniczym, gdzie czas mierzony jest w sześciominutowych odcinkach, AI potrafi wykonywać zadania w sekundach, które normalnie zajmują godziny lub dni młodszym prawnikom. Redukcje czasu pracy sięgające 99% przekładają się na znaczące oszczędności kosztów. Przy ogromnych ilościach danych do przeanalizowania, AI znacząco zmniejsza ryzyko popełniania błędów przez zmęczonych pracowników.


Nowe możliwości dla mniejszych kancelarii

Kancelarie zorientowane na AI mogą zwiększyć swoją zdolność do obsługi bardziej złożonych spraw i lukratywnych procesów na zasadach kontyngencyjnych. Dzięki AI mniejsze kancelarie mogą podejmować się większych, trudniejszych spraw, szybko przetwarzając badania i analizy. W procesach na zasadach kontyngencyjnych, zyski z AI mogą przewyższać te w innych kategoriach prawa, jak kontrakty czy własność intelektualna.


Przewaga konkurencyjna firm wdrażających AI

Pomimo korzyści, nie wszystkie kancelarie decydują się na wdrożenie AI. Według badań Thomson Reuters z 2023 roku, 60% firm nie planuje korzystać z generatywnej AI. To dobra wiadomość dla pozostałych 40%. Firmy, które skutecznie wykorzystują AI, zyskują znaczną przewagę konkurencyjną.


Branża prawnicza osiąga jedne z najlepszych wyników dzięki wykorzystaniu AI. Kancelarie, które „zrozumieją” potencjał AI, będą kontynuować personalizację systemów AI i rozwijać się bardziej rentownie. Z czasem, inne profesje intelektualne mogą podążyć ich śladem, widząc wyraźne korzyści płynące z wdrożenia technologii AI.