Free songs

Sztuczna Inteligencja (AI) w lubuskich szpitalach

Województwo lubuskie doświadcza przełomu w medycynie

Województwo lubuskie doświadcza przełomu w medycynie dzięki wprowadzeniu sztucznej inteligencji (AI) do lokalnych szpitali. Ta nowoczesna technologia ma na celu poprawę pracy medyków i przyspieszenie diagnozowania, co przynosi korzyści pacjentom. Wsparcie AI jest już dostępne w różnych specjalizacjach medycznych, w tym mammografii, pulmonologii i neurologii.


Projekt MEDBrain L: wsparcie diagnostyczne dla lekarzy

Projekt MEDBrain L, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Lokalnego Programu Operacyjnego, z 8-milionowym budżetem, wykorzystuje algorytmy AI do analizy danych medycznych. To skraca czas oczekiwania na diagnozę i reakcję na problemy zdrowotne, poprawiając jakość życia mieszkańców regionu. AI pomaga w identyfikacji potrzebnych badań i terapii, szczególnie w przypadkach wymagających szybkiej interwencji.


Specjalizacje i moduły AI w lubuskich szpitalach

W lubuskich szpitalach, AI koncentruje się na trzech kluczowych modułach:

  • Mammo MedBrain L – usprawnia diagnostykę raka piersi przez szybkie i dokładne analizy mammograficzne.
  • Neuro MEDBrain L – jest nieocenionym narzędziem w analizie tomografii komputerowej głowy, kluczowym w diagnozie udarów i innych stanów neurologicznych.
  • Pulmo MedBrain L – wspiera wykrywanie nowotworów płuc i ocenę stanu pacjentów po Covid-19, analizując obrazy RTG i tomografii klatki piersiowej.

Zastosowanie AI pozwala na dokładniejsze i szybsze rozpoznawanie chorób, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia.


Placówki medyczne wykorzystujące projekt MEDBrain L

Projekt MEDBrain L został wdrożony w trzech jednostkach medycznych w województwie lubuskim:

  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
  • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu.

Dostęp do nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych w tych placówkach stanowi ważny krok w rozwoju regionalnej opieki zdrowotnej.


Perspektywy rozwoju AI w medycynie

Zastosowanie AI w lubuskich szpitalach nie tylko przyspiesza diagnozowanie, ale również podnosi precyzję i jakość usług medycznych. Przewiduje się, że AI będzie miało jeszcze większy wpływ na optymalizację pracy medycznej w przyszłości. Rozwój technologii i inwestycje w innowacyjne projekty medyczne będą przynosić korzyści zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom, podnosząc standardy opieki medycznej w Polsce.