Free songs

Sztuczna Inteligencja (AI) przejmuje produkcję w Polsce

Wdrażanie sztucznej inteligencji w przemyśle polskim

W naszym kraju, 62% przedsiębiorstw przemysłowych już korzysta lub wdraża sztuczną inteligencję (AI), co wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez EY. Z tego 21% firm zakończyło proces implementacji AI, natomiast kolejne 41% jest na różnych etapach tego procesu. Interesujące jest, że blisko połowa (49%) firm z tego sektora aktywnie inwestuje w technologie oparte na AI, podkreślając jej kluczową rolę w zwiększaniu efektywności operacyjnej i innowacyjności.


Motor napędowy rozwoju biznesu

Z raportu „CEO Outlook Survey” EY wynika, że dla 45% dyrektorów wykonawczych (CEO) z branży przemysłowej, sztuczna inteligencja stanowi motor napędowy zdolny znacząco wpłynąć na rozwój biznesu. Ponadto, aż 51% przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie AI, to nowi użytkownicy tej technologii, korzystający z niej od maksymalnie dwóch lat.


Wyzwania w implementacji AI

Raport zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi borykają się firmy wdrażające AI, w tym obawy dotyczące bezpieczeństwa danych. Jako kluczowy element procesu transformacji cyfrowej w przemyśle podkreślona została inwestycja w cyberbezpieczeństwo. Ponadto, w kontekście zbliżającego się wejścia w życie dyrektywy NIS2, która zaostrza wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa, raport EY zwraca uwagę na potrzebę adaptacji firm do nowych regulacji.


Zwiększenie odporności łańcuchów dostaw

Bariery w dostosowaniu łańcuchów dostaw oraz zmiany geopolityczne również stanowią wyzwanie dla sektora. Z badania EY wynika, że dywersyfikacja dostawców, gromadzenie zapasów oraz inwestycje technologiczne są strategiami, które firmy stosują, aby zwiększyć odporność łańcuchów dostaw.


Brak kwalifikacji technologicznych

Brak kwalifikacji technologicznych wśród pracowników to kolejna przeszkoda na drodze do pełnego wykorzystania potencjału AI w przemyśle. Zdaniem 27% CEO, opracowanie strategii przyciągania i zatrzymywania talentów jest kluczowe w najbliższych miesiącach. Aż 35% organizacji planuje zwiększyć inwestycje w rozwój umiejętności swoich pracowników.


Choć polski sektor produkcyjny coraz odważniej podchodzi do wdrażania sztucznej inteligencji, to jednak stoi przed nim szereg wyzwań, zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych. Wymaga to nie tylko inwestycji w nowe technologie, ale także przemyślanej strategii zarządzania danymi, bezpieczeństwem oraz rozwojem kompetencji pracowników.