Free songs

AI potencjałem wzrostu gospodarczego w Polsce

Przełom w Polskiej Ekonomii dzięki Sztucznej Inteligencji

Polska ekonomia stoi na progu przełomu, którego dynamikę może napędzić sztuczna inteligencja (AI). Z najświeższych badań wynika, że inwestycje w AI mogą zapewnić dodatkowe 90 miliardów dolarów rocznie. Kluczowe jest jednak podjęcie odpowiednich działań, by w pełni wykorzystać ten potencjał.


Potencjał AI dla gospodarki

Rola sztucznej inteligencji w rozwijającej się gospodarce Polski jest nie do przecenienia, mogąc przynieść korzyści w dziesiątkach miliardów dolarów rocznie. Analiza „Wired for AI”, stworzona przez EY i Liberty Global, wskazuje, że AI może podnieść efektywność pracy w 49% stanowisk. W praktyce, eksperci przewidują, że realne zastosowanie znajdzie w około 32% miejsc pracy, głównie z powodu ograniczonego dostępu do nowoczesnych technologii i sieci. Masowe wdrożenie AI może zastąpić pracę blisko 5 milionów osób.


Strategiczne działania niezbędne dla wykorzystania AI

Wprowadzenie AI do polskiej gospodarki może generować dodatkową wartość na poziomie 90 mld dolarów rocznie. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne są strategiczne inwestycje w edukację i szkolenia pracowników, technologie oraz infrastrukturę cyfrową. Dorota Gardoń z BPSC z Katowic zauważa, iż potencjał AI jest ogromny, ale wymaga stworzenia odpowiednich warunków do jego pełnego wykorzystania.


AI i przyszłość rynku pracy

Zmiany wprowadzone przez AI wymagają od pracowników adaptacji. Inwestycje w edukację i rozwój kompetencji umożliwiają maksymalizację korzyści ekonomicznych z AI, minimalizując jednocześnie ryzyko dla rynku pracy. AI może przejąć rutynowe zadania, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej złożonych projektach, co przekłada się na wyższą efektywność pracy.


Nowe kompetencje w dobie AI

Należy się spodziewać, że niektóre profesje będą mniej wymagane, podczas gdy rola specjalistów IT i zarządzania danymi wzrośnie. Korzyści z AI odniosą przede wszystkim początkujący na rynku pracy oraz wyspecjalizowani eksperci. Pracownicy na stanowiskach podatnych na automatyzację będą musieli zdobyć nowe umiejętności. Ewa Zborowska z IDC podkreśla potrzebę inwestowania w umiejętności cyfrowe, zwracając uwagę na zapotrzebowanie na precyzyjne formułowanie promptów dla AI.


Współpraca kluczem do sukcesu

Aby Polska mogła w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję, konieczne jest zaangażowanie wszystkich stron: rządu, przedsiębiorstw i pracowników. Tylko wspólnymi siłami można dokonać prawdziwej transformacji, która przyniesie wzrost gospodarczy oraz poprawę jakości pracy i życia w Polsce.