Free songs

Intel wspiera wprowadzanie AI w miejscach pracy

Sztuczna inteligencja w miejscach pracy

Sztuczna inteligencja (AI) staje się integralną częścią wielu aspektów naszego życia, w tym także miejsc pracy. Kluczowe jest odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz odpowiedzialne korzystanie z tej technologii, szczególnie w kontekście szybko rozwijającej się AI generatywnej. Firmy technologiczne, takie jak Intel, podejmują inicjatywy, aby sprostać tym wyzwaniom.


Programy edukacyjne Intela

Christy Pambianchi, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Intel, omówiła z Associated Press, jak firma rozszerza programy edukacyjne dotyczące AI poza własne struktury oraz najlepsze praktyki wdrażania AI z perspektywy HR.


Innowacje w AI i ich wpływ na pracę

Produkty Intela są kluczowym elementem cyklu innowacji w AI. Technologia ta znacząco zmienia również świat pracy. AI, zwłaszcza generatywna, stała się istotnym elementem rozmów o przyszłości pracy, szczególnie w ciągu ostatniego roku. Wzrost zainteresowania i adaptacji narzędzi AI wśród pracowników jest wyraźnie zauważalny.


Edukacja pracowników o AI

Intel kładzie duży nacisk na edukację, tworząc programy, które wyposażają obecnych i przyszłych pracowników w umiejętności niezbędne do efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z technologii AI. Program „Digital Readiness” obejmuje ponad 28 krajów i współpracę z ponad 100 partnerstwami publiczno-prywatnymi, w celu zwiększenia świadomości na temat AI na całym świecie.


Inicjatywa „AI for Workforce”

W ramach programu „AI for Workforce” Intel stworzył ponad 500 godzin darmowych treści edukacyjnych na temat AI, dostępnych dla szkół wyższych w USA. Te materiały mogą być włączone do istniejących programów nauczania lub wykorzystane do tworzenia nowych certyfikatów. Przykładem jest współpraca z Maricopa County Community College District, która doprowadziła do uruchomienia dwuletniego programu studiów z zakresu AI. Tego rodzaju inicjatywy dostarczają społecznościom zawodowym ważnych kompetencji.


Obniżanie barier dostępu do AI

Intel stara się obniżyć bariery dostępu do AI poprzez tworzenie treści i programów dostosowanych do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Skupienie się na szkołach wyższych, które są głównym punktem dostępu do edukacji ponadpodstawowej w USA, jest kluczowe dla programu „AI for Workforce”. Co więcej, 40% szkół uczestniczących w tej inicjatywie to instytucje służące mniejszościom etnicznym.


Odpowiedzialne wdrażanie AI

Każda technologia, w tym AI, musi być wdrażana w sposób odpowiedzialny. Intel opublikował zestaw zasad dotyczących odpowiedzialnego korzystania z AI, a podobne inicjatywy są podejmowane w społeczności HR w różnych branżach. Kluczowym założeniem jest umieszczenie człowieka w centrum. AI może wspomagać pracę, ale to ludzie powinni podejmować decyzje.


Transparentność i zaangażowanie pracowników

Transparentność wobec pracowników i ich zaangażowanie w proces wdrażania AI są niezwykle istotne. Ważne jest zbieranie pomysłów od pracowników na temat tego, jak AI może poprawić wyniki ich pracy oraz wykorzystywanie tych opinii do realizacji celów firmy.


Wdrażanie AI w miejscu pracy wymaga odpowiedzialnego podejścia i stałej edukacji. Dzięki inicjatywom takim jak „AI for Workforce” Intel przyczynia się do tworzenia kompetentnych i świadomych kadr, które są gotowe na wyzwania przyszłości.