Free songs

ZUS wdraża Sztuczną Inteligencję (AI)

Przetwarzanie danych w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przetwarza rocznie około 200 TB danych, a proces ten wspomaga sztuczna inteligencja, jednak pozostaje on pod kontrolą człowieka. Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, podkreśla, że sztuczna inteligencja nie może zastąpić człowieka, a jej zastosowanie to usprawnienie pracy i eliminacja błędów. Podczas konferencji we Wrocławiu, eksperci dyskutowali na temat prawnych aspektów ochrony danych, zwłaszcza w kontekście nowych technologii.


Przejście na cyfrowe metody przetwarzania

ZUS, przetwarzający dane osobowe wszystkich Polaków, z analogowych metod przeszedł na cyfrowe, wykorzystując sztuczną inteligencję. Zmiana technologii wymaga szczegółowej analizy prawnej i dostosowania prawa, co zapewnia bezpieczeństwo danych. W ZUS przestrzegane są wszystkie normy prawne, w tym RODO, a pracownicy przechodzą regularne szkolenia, co gwarantuje sprawne funkcjonowanie systemu.


Zalety nowych technologii w ZUS

Derdziuk zaznaczył, że nowe technologie przede wszystkim usprawniają pracę pracowników i eliminują błędy, ale istotne jest, aby decyzje były kontrolowane przez człowieka. Proces musi być transparentny i zgodny z prawem, co zapewnia obywatelom prawo do zatwierdzania decyzji przez człowieka.


Wsparcie ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W konferencji uczestniczył również wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, który podkreślił, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i RODO nie hamują rozwoju nowych technologii, ale stanowią wsparcie, ponieważ najważniejszy w procesie przetwarzania danych jest człowiek.


Implementacja sztucznej inteligencji w ZUS

Od końca ubiegłego roku ZUS wdraża sztuczną inteligencję, która pomaga w przetwarzaniu dużych ilości danych. Przykładowo, ZUS przetwarza około 2 milionów zwolnień lekarskich miesięcznie, co daje wyobrażenie o skali przetwarzanych informacji.