Free songs

Wzmocnienie roli AI w działalności Ministerstwa Cyfryzacji

Polski rząd podejmuje działania na rzecz integracji sztucznej inteligencji (AI) w kluczowych sektorach działalności państwowej

W ramach inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, utworzony został zespół doradczy PL/AI, który ma na celu opracowanie strategii wykorzystania AI w sektorze publicznym Polski.


Integracja AI w polskim sektorze publicznym

Minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, ogłosił powołanie zespołu doradczego PL/AI, mającego na celu opracowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania AI w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, edukacja, opieka zdrowotna i administracja. Celem jest przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych i poprawa efektywności zarządzania.


Zespół PL/AI, składający się z ekspertów w dziedzinie AI

W tym Mirona Mironiuka, Agnieszki Mikołajczyk-Bareły, Kamili Starygi, Marka Cygana, Tomasza Czajki – programisty współpracującego z SpaceX, Łukasza Kidzińskiego i Karola Kuracha, ma za zadanie przygotować skuteczne rekomendacje dla urzędników.


Korzyści z integracji AI

Wykorzystanie AI ma potencjał poprawy jakości usług publicznych, w tym szybszej analizy danych i efektywniejszego planowania działań państwa. Planowane są również wydatki na Fundusz AI, co świadczy o zobowiązaniu rządu do finansowania innowacji.


Wyzwania digitalizacji danych

Kluczowym wyzwaniem będzie digitalizacja danych w sektorze publicznym, co jest niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału AI.


Tomasz Czajka – wybitny polski programista

W składzie grupy PL/AI znajduje się Tomasz Czajka, znany z pracy nad oprogramowaniem dla Google i SpaceX, a także jako mistrz świata w programowaniu zespołowym na ACM ICPC w 2003 roku.


Wsparcie parlamentarne dla AI

W Sejmie powołano stałą podkomisję ds. AI i przejrzystości algorytmów pod przewodnictwem Grzegorza Napieralskiego. W skład podkomisji wchodzą Janusz Cieszyński i Bartłomiej Pejo.


Włączenie ekspertów AI do procesu legislacyjnego i strategicznego planowania w Polsce stanowi krok w kierunku wykorzystania nowoczesnych technologii do poprawy efektywności zarządzania państwem.