Free songs
TV-Cyfrowa

TVP w internecie z zasadą must carry must offer

Telewizja Polska podpisała pierwsze umowy dotyczące udostępniania programów objętych zasadą must carry must offer w multimedialnych platformach internetowych.

Od 9 sierpnia 2021 roku sieć TOYA oraz spółka CDA będą udostępniać programy Telewizji Polskiej, wykorzystując system dystrybucji treści opracowany przez nadawcę (CDN – Content Delivery Network).

Jest to rozwiązanie gwarantujące jakość i bezpieczeństwo sygnału oraz respektowanie ograniczeń terytorialnych i praw licencyjnych do posiadanych treści. Zapewnia także równy dostęp do sygnału wszystkim zainteresowanym podmiotom, a przede wszystkim ich użytkownikom, nie uzależniając jakości czy priorytetu w dostępie od uiszczenia opłaty. Programy TVP1 HD i TVP2 HD udostępniane są w najwyższej dostępnej technicznie rozdzielczości, a TVP3 w standardowej jakości obrazu (SD). Telewizja Polska nie pobiera od operatorów opłat z tytułu licencji, zapewnienia dostępu do sygnału, ani za transfer danych.

System dystrybucji treści Telewizji Polskiej to nowoczesne, bezpieczne i bardzo wydajne rozwiązanie technologiczne. Warto zaznaczyć, że w czasie UEFA EURO 2020, podczas meczu Polska – Szwecja, 910 tys. unikalnych użytkowników wygenerowało ruch na poziomie 1,9 Tbps. Tym samym Telewizja Polska ustanowiła kolejny rekord transmisji podczas jednego wydarzenia w polskim internecie. CDN działał przy tym bez zarzutu, a nie osiągnęliśmy jeszcze jego maksymalnej wydajności – mówi Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji TVP S.A

Zgodnie z obowiązującym prawem, operatorzy udostępniający programy na mocy art. 43 Ustawy o radiofonii i telewizji muszą wcześniej zawrzeć umowę z nadawcą, na co zwracał uwagę Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tym samym podmioty niewypełniające tego obowiązku, a powołujące się na zasadę must carry, łamią prawo. TVP jest gotowa udostępnić sygnał programów TVP1 HD, TVP2 HD oraz TVP3 wszystkim polskim operatorom i przedstawiła projekty odpowiednich umów tym operatorom, którzy zwrócili się do nadawcy o zgodę na udostępnianie programów za pośrednictwem multimedialnych platform internetowych.


źródło: TVP / media2.pl