Free songs

Sztuczna inteligencja w pomocy człowiekowi

Wpływ AI na analizę mowy w zapobieganiu samobójstwom

Analiza mowy przez inteligencję sztuczną (AI) może odgrywać kluczową rolę w ocenie i zapobieganiu potencjalnym samobójstwom. Mowa jest niezwykle ważna w wykrywaniu myśli samobójczych oraz w zrozumieniu stanu psychicznego i emocjonalnego osób, które tego doświadczają. Doradcy na infoliniach samobójczych są szkoleni, aby szybko analizować zmiany w mowie, co pomaga lepiej wspierać osoby w kryzysie.


Zastosowanie nowych narzędzi w rozpoznawaniu emocji

Mimo że żaden system nie jest doskonały i istnieje możliwość błędu w interpretacji mowy dzwoniącego, istnieją nowe narzędzia, które mogą wspomóc doradców. Doktorant z Concordia, Alaa Nfissi, opracował model rozpoznawania emocji w mowie (SER) z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, który analizuje i koduje modulacje fal głosowych dzwoniących. Model ten może przyczynić się do poprawy wyników działania responderów w rzeczywistych sytuacjach monitorowania samobójstw.


Integracja danych z infolinii samobójczych i aktorskich nagrań

Nfissi wykorzystał bazę danych rzeczywistych rozmów prowadzonych na infoliniach samobójczych, połączoną z bazą nagrań aktorów wyrażających określone emocje. Te zestawy nagrań były segmentowane i opisywane zgodnie z protokołem dostosowanym do tego zadania. Każdy segment był opisany tak, aby odzwierciedlał konkretny stan umysłu: zły, neutralny, smutny lub zaniepokojony. Dodatkowe nagrania aktorów poszerzyły zakres emocjonalny oryginalnego zestawu danych, który początkowo niedostatecznie reprezentował stany złości i zaniepokojenia.


Skuteczność modelu głębokiego uczenia

Model głębokiego uczenia Nfissiego analizował dane, wykorzystując sieci neuronowe i rekurencyjne jednostki bramkowane, co pozwala na przetwarzanie sekwencji danych i wydobycie lokalnych oraz zależnych od czasu cech. Dzięki temu, analiza jest prowadzona w sposób ciągły, co umożliwia lepsze wykrywanie stanów emocjonalnych w określonym czasie. Model ten okazał się szczególnie skuteczny w identyfikowaniu profesjonalnie nagranych segmentów, osiągając sukces między 78% a 100% w zależności od emocji.


Perspektywa autora i zastosowania praktyczne modelu

Nfissi, członek Centrum Badań i Interwencji w Sprawach Samobójstw, Etycznych i Praktyk Końca Życia (CRISE), podkreśla, że jego praca ma osobiste znaczenie, ponieważ wymagała pogłębionej znajomości interwencji na infoliniach samobójczych. Model może być wykorzystany do opracowania rzeczywistego pulpit nawigacyjnego, który doradcy mogliby używać podczas rozmów z osobami w stanie silnych emocji, aby wybrać odpowiednią strategię interwencji, co finalnie może przyczynić się do zapobiegania samobójstwom.