Free songs
TV-Cyfrowa

Pierwsze miasto 5G w Polsce ogłoszone przez Play

Play podpisał memorandum z Miastem Gdynia, na mocy którego zostanie uruchomiona sieć 5G.

Jean Marc Harion, prezes komórkowej sieci Play oraz prezydent Gdańska Wojciech Szczurek podpisali memorandum dotyczące uzyskania dostępu, rozwoju i wdrożenia rozwiązań nowoczesnej technologii 5G.

Gdynia jest pierwszym polskim miastem, w którym na tak szeroką skalę wprowadzono sieć najnowszej generacji.

Jest to możliwe dzięki wdrażaniu przez Play rozwiązań technologicznych wykorzystujących istniejące zasoby częstotliwości w paśmie 2100 MHz w modelu współdzielenia częstotliwości.

Inauguracja współpracy z miastem Gdynia, jako pierwszym miastem 5G w Polsce jest wyjątkowym wydarzeniem, które pozwala Play wprowadzić społeczność lokalną na ścieżkę ogólnopolskiego rozwoju technologii najnowszej generacji. Jeszcze przed aukcją częstotliwości udostępniamy szeroki zasięg 5G lokalnej społeczności oraz możliwość jej zastosowania wśród studentów, seniorów i użytkowników domowych. Polska jest o krok od komercyjnego wprowadzenia 5G, uzależnionego jedynie od przystępnego cenowo przydziału częstotliwości, pełnego wdrożenia harmonizacji EMF i niezbędnych zezwoleń regulacyjnych – powiedział Jean Marc Harion, Prezes Play.

W ramach współpracy z Miastem Gdynia Play organizuje szereg działań adresowanych do mieszkańców w każdym wieku, które mają na celu edukować, a także realnie wpływać na ich codzienne doświadczenia jako użytkowników sieci. Seniorzy będą mogli uczestniczyć w pokazach filmowych z wykorzystaniem Play TV BOX i routerów 5G oraz w warsztatach na temat tej technologii i kompetencji cyfrowych, studenci są zaproszeni do zbadania potencjału tej technologii na prawdziwym sprzęcie 5G, a indywidualni użytkownicy będą mogli doświadczyć w rzeczywistych warunkach możliwości oferowanych przez istniejącą już sieć najnowszej generacji. Dodatkowo działania wspierać będzie Fundacja Legalna Kultura, ekspert w zakresie programów edukacyjnych dotyczących kompetencji cyfrowych, promujący legalne źródła cyfrowych treści kulturowych.

To bezprecedensowe partnerstwo z Play pozwoli naszym mieszkańcom na pełne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez sieć 5G. Dzięki szerokiemu zakresowi naszej współpracy, technologia ta będzie dostępna nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także dla użytkowników indywidualnych, instytucji szkolnictwa wyższego i osób starszych w celu promowania integracji cyfrowej. W Gdyni jesteśmy otwarci na inicjatywy mające na celu ułatwienie życia naszej nowoczesnej społeczności poprzez zapewnienie nowych możliwości cyfrowych – dodaje Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.

Uruchomienie sieci 5G w aglomeracji trójmiejskiej dla lokalnej społeczności jest możliwe dzięki istniejącej sieci Play 5G Ready, która została zaktualizowana o odpowiednie oprogramowanie, wdrażające dynamiczne współdzielenie częstotliwości i wykorzystanie funkcjonalności synchronizacji czasu.

To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w skali światowej, pozwalające na tak szerokie zastosowanie technologii najnowszej generacji, jeszcze przed dystrybucją tzw. częstotliwości C-band. Play posiada łącznie 7868 stacji bazowych, z czego 865 zostało uruchomionych w minionym roku.

Nieustannie pracujemy nad innowacjami w zakresie rozwoju technologii 5G i jesteśmy dumni, że możemy zapewnić mieszkańcom aglomeracji trójmiejskiej najnowsze standardy łączności, by mogli sami przekonać się jak działa i jakie korzyści daje użytkownikom. To jednak dopiero początek. Stale modernizujemy i rozbudowujemy naszą sieć, co bezpośrednio wpływa na poprawę komfortu użytkowania, nieustannie wprowadzamy nowoczesne technologie na terenie całego kraju – powiedział Michał Ziółkowski, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych w Play.

W 2019 roku całkowita wielkość transmisji danych w sieci Play wzrosła o 29% rok do roku do 288 PB. W ostatnim kwartale odnotowano wzrost transmisji danych w godzinach szczytu aż o 31% – 585,57 Gbps w porównaniu do wyników z Q4 2018. Tak dobre wyniki to między innymi efekt pracy ponad 93% stacji bazowych podłączonych do sieci szkieletowej łączami transmisyjnymi o dużej przepływności – co najmniej 1 Gb/s. Ta nowoczesna infrastruktura zagwarantowała sieci Play także tytuł Najszybszej Sieci Mobilnej w Polsce przyznany przez firmę Ookla, specjalizującą się w pomiarach prędkości łącza internetowego.

Jednym z głównych filarów strategii operatora na najbliższe lata jest budowa oraz rozwój nowoczesnej i innowacyjnej infrastruktury, która zapewni dostęp do możliwości jakie oferuje 5G.

Aktualnie testy sieci najnowszej generacji prowadzone są w Toruniu (C-band/ 100 MHz), Sokołowie Podlaskim (C-band/ 50 MHz) i Grójcu na paśmie C-band/ 100 MHz. Play planuje dalszy wzrost stacji bazowych do 9500 do końca 2020. Dynamiczny rozwój sieci oznacza, że Play stanie się całkowicie niezależny od roamingu krajowego z końcem 2021 roku.


źródło: media2.pl