Free songs
TV-Cyfrowa

MUX 3 TVP pozostanie na razie w DVB-T

W kwietniu Urząd Komunikacji Elektronicznej wszcznie postępowanie dotyczące zmiany planu zagospodarowania częstotliwości, tak aby TVP nadal mogła w MUX 3 nadawać w standardzie DVB-T, maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku.

Ma to związek ze zbrojną napaścią Rosji na terytorium Ukrainy. Celem jest zapobieżenie dezinformacji i zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania, bowiem część gospodarstw domowych nadal może nie być przystosowana do odbioru DVB-T2/HEVC.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński, zwrócił się pismem do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Jacka Oko, o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej, przeznaczonych do nadawania w trzecim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, tak aby sygnał tego MUX-u mógł być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T (lub standardzie DVB-T2, według wyboru TVP), także po 29 czerwca 2022 roku, aż do dnia 31 grudnia 2023 roku, po czym nadawanie w MUX 3 byłoby realizowane w standardzie DVB-T2.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał się na art. 123 ust. 1 pkt. 3 Prawa telekomunikacyjnego, który mówi, że „Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku: 3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Jak informuje UKE, ma to związek ze zbrojną napaścią Rosji na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO jest realizowane przez Telewizję Polską we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX 3.

W związku z tym pismem, podjęte zostaną następujące kroki przez prezesa UKE:

– 22 marca 2022 roku wszczęte zostało postępowanie dotyczące zmiany ww. decyzji rezerwacyjnej. Jej treść została uzgodniona z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witoldem Kołodziejskim. Telewizja Polska nie wniosła uwag.

– 24 marca 2022 roku wydana została nowa decyzja rezerwacyjna, która umożliwia korzystanie ze standardu DVB-T lub DVB-T2 dla MUX 3 do 29 czerwca 2022 roku.

– Na wniosek Telewizji Polskiej, do 27 marca 2022 roku wydane zostaną nowe pozwolenia radiowe, pozwalające na kontynuowanie nadawania w standardzie DVB-T na MUX 3.

– W kwietniu 2022 roku wszczęte zostanie postępowanie dotyczące zmiany planu zagospodarowania częstotliwości w zakresie umożliwiającym nadawanie MUX 3 w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do 31 grudnia 2023 roku. Plan zostanie poddany 30-dniowym konsultacjom społecznym.

– Wszczęte zostanie postępowanie w sprawie zmiany decyzji rezerwacyjnej z punktu 2. Jej treść zostanie uzgodniona z przewodniczącym KRRiT. Nowa decyzja będzie umożliwiała korzystanie ze standardu DVB-T dla MUX 3 do 31 grudnia 2023 roku.

Oferta programowa MUX 3 bez zmian.

Jak informuje UKE, wszystkie te kroki nie obejmują jakichkolwiek zmian programowych na MUX 3, zapewnią także zgodne z planem uwolnienie pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 roku na potrzeby ogólnokrajowej sieci mobilnej.

Aktualnie w MUX 3 dostępne są następujące kanały: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3*, TVP Historia, TVP Info HD, TVP Sport HD oraz Sprawdzam TV (w HD i HEVC).

Telewizja Polska będzie mogła zmienić standard nadawania MUX 3 z DVB-T na DVB-T2 w dowolnie wybranym przez siebie terminie do 31 grudnia 2023 roku, po wcześniejszym uzyskaniu nowych pozwoleń radiowych.


źródło: satkurier.pl