Free songs

Dostępność cyfrowa w Polsce dzięki AI

Wprowadzenie nowoczesnego chatbota

Projekt „AI DC – sztuczna inteligencja wspierająca dostępność cyfrową” ma na celu wprowadzenie nowoczesnego chatbota, który wspomoże twórców rozwiązań cyfrowych w zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej. Narzędzie to analizuje strony internetowe, sugeruje teksty alternatywne do grafik, napisy do multimediów oraz oferuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępnością.


Ułatwienia dla podmiotów publicznych

Projekt przewiduje ułatwienie podmiotom publicznym wdrażania przepisów dotyczących dostępności cyfrowej. Ma to także zwiększyć świadomość na temat tej kwestii i poprawić dostępność stron internetowych oraz aplikacji mobilnych w Polsce.


Dodatkowe elementy projektu

Oprócz wirtualnego asystenta projekt obejmuje dwa inne elementy związane z dostępnością cyfrową: sieć dostępności cyfrowej oraz systemowe kształcenie specjalistów ds. dostępności cyfrowej. Sieć dostępności cyfrowej ma na celu wsparcie systemowego wdrażania dostępności poprzez opracowanie rekomendacji i wytycznych. Natomiast systemowe kształcenie specjalistów zakłada zwiększenie liczby wykwalifikowanych osób w tej dziedzinie.


Analiza możliwości AI

Analiza możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w dostępności cyfrowej przewidziana jest na okres od grudnia 2024 do listopada 2025, z kosztem 510 000 zł. Następnie, w maju 2025 rozpocznie się budowa narzędzia, które będzie wykrywać błędy dostępności i oferować rozwiązania. Prace te potrwają do grudnia 2026 i będą kosztować 4 980 000 zł.


Etapy wdrożenia narzędzia

Wdrożenie narzędzia zaplanowane jest na dwa etapy: pilotaż i pełne wejście produkcyjne. Proces ten będzie trwać od stycznia 2027 do czerwca 2028, a koszt wyniesie 4 037 000 zł. Narzędzie będzie dostępne na portalu gov.pl i będzie stale monitorowane oraz ulepszane na podstawie opinii użytkowników.


Koszty projektu

Koszty pośrednie projektu, obejmujące zarządzanie projektem, działania informacyjno-promocyjne i opłaty administracyjne, wynoszą 952 700 zł, co stanowi 10% kosztów bezpośrednich projektu. Przewidywany całkowity budżet projektu to 10 479 700 zł, z czego szacowany wkład Unii Europejskiej wynosi 8 647 848,44 zł. Realizacja projektu planowana jest na okres od grudnia 2024 roku do czerwca 2028 roku.


Podsumowanie projektu

Projekt „AI DC” stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności cyfrowej w Polsce, oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania wspierające twórców stron i aplikacji w zgodności z przepisami.