You are here:
Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONPonad 40% mieszkańców polskich wsi nie korzysta z internetu

Liczba Polaków o co najmniej podstawowych umiejętnościach cyfrowych rośnie. Z internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta 67% osób, ale na wsiach jest ich mniej niż 60%.

Tylko 1 z 10 nastolatków wykorzystuje internet do twórczych działań. Nadrobieniu różnic względem unijnej średniej i kształceniu kompetencji cyfrowych Polaków mają służyć Pracownie Orange.

Statystyki mówią, że mniej więcej 2/3 dorosłych Polaków regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, korzysta z dostępu do internetu - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange. - Nowe technologie dają nam szanse, dlatego warto podnosić kompetencje cyfrowe i pokazywać, jak twórczo i bezpiecznie z nich korzystać.

W publikowanym corocznie przez Komisję Europejską indeksie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (DESI) Polska zajęła 24. pozycję spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na niską pozycję wpływa m.in. zasięg stałych łączy szerokopasmowych (87%) i rozwój stałych łączy szerokopasmowych (61%). Choć z danych CBOS wynika, że 67% dorosłych Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta z internetu, a wśród mieszkańców dużych miast ten odsetek sięga 80%, to w przypadku mieszkańców wsi odsetek jest dużo niższy i wynosi 59% Pracownie Orange, które działają w małych miasteczkach i wsiach, mają pomóc to zmienić.

Pracownie Orange to sieć 100 miejsc w całej Polsce, zlokalizowanych w niewielkich ośrodkach, w której siłą jest kreatywność cyfrowych liderów pomagających stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie najmłodszym. Ważnym aspektem edukacji jest bezpieczne korzystanie z internetu, świadome, ale też twórcze, które pomaga rozwijać zainteresowania - podkreśla Ewa Krupa.

Choć rośnie odsetek osób, które napisały program komputerowy (z 2,6% w 2016 roku do 4,12 w 2017 roku), to do średniej europejskiej wciąż nam daleko. Mimo że - jak wynika z polskiej edycji międzynarodowego badania EU Kids Online 2018 - 85% nastolatków codziennie lub prawie codziennie łączy się z siecią za pośrednictwem smartfona, a 15% spędza w internecie nawet 5 godzin dziennie. Tylko 10% twórczo wykorzystuje możliwości sieci.

Staramy się inspirować i pokazywać np. naukę programowania jako bardzo ciekawy obszar, tzw. trzeci język. Mówimy językiem ojczystym, uczyliśmy lub uczymy się języka obcego, a teraz mamy też język urządzeń, aplikacji, który jest bardzo istotny, szczególnie jeżeli chcemy zdobyć atrakcyjny zawód w przyszłości - ocenia prezes Fundacji Orange. - Oferta pracowni jest skierowana także do osób dorosłych, którzy np. dzięki znajomości tworzenia CV w sposób atrakcyjny, mogą się rozwijać, tworzyć własne biznesy lokalne i promować je w internecie.

Badania Orange wskazują, że 70% lokalnych liderów Pracowni dzięki udziałowi w programie zwiększyło swoje kompetencje cyfrowe, a 83% zdobyło nowe umiejętności w obszarze animowania lokalnych społeczności. To o tyle istotne, że Pracownie Orange mają wspierać lokalne społeczności i wzmacniać więzi. W większości przypadków multimedialne świetlice pełnią funkcję centrum, są miejscem spotkań i przestrzenią do wspólnej aktywności. Wypełniają lukę w ofercie kulturalno-edukacyjnej małych miejscowości.

Pracownia Orange zmieniła Kozerki i jej mieszkańców. Zyskaliśmy miejsce, dzięki któremu mieszkańcy mogą się integrować. Mogą tutaj przychodzić i korzystać z naszej bogatej oferty zajęć, bo właśnie wygrana Pracownia pozwoliła nam rozwinąć ofertę zajęć o warsztaty, które dotyczą wykorzystania nowych technologii - przekonuje Dominika Staniaszek, liderka Pracowni Orange w Kozerkach, gdzie z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości otwarto setną placówkę.

Aby wzbogacić ofertę, w pracowniach organizowany jest Tydzień Pracowni Orange, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Zajrzyj do przyszłości".

Staramy się wyobrazić sobie, jak nasze życie, bez względu na to, gdzie jesteśmy, będzie mogło wyglądać za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Temu dedykowane są różnego rodzaju zajęcia z robotami, warsztaty graficzne, zajęcia z bezpiecznego korzystania z internetu. W ten sposób chcemy wypromować otwartość na nowe technologie w niewielkich ośrodkach. To język przyszłości, którego wszyscy musimy się nauczyć - tłumaczy Ewa Krupa.

Przede wszystkim stawiamy na to, żeby pokazać dzieciom i młodzieży, jak w bezpieczny sposób korzystać z internetu. Chcemy pokazać podstawy programowania z wykorzystaniem gier hybrydowych oraz robotów. Dodatkowo będziemy wspólnie bawić się aplikacjami, które pozwolą dzieciom oraz młodzieży poznać tajniki ciekawej obróbki zdjęć oraz filmów - wymienia Dominika Staniaszek.źródło: 

newseria.pl