Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONKomitet ds. Cyfryzacji.

Premier podpisał zarządzenie o powołaniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Zastąpi on istniejący dotąd Komitet Rady Ministrów ds spraw Informatyzacji i Łączności. Jak informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komitet ma inicjować, opiniować i koordynować między resortami wszystkie prace dotyczące informatyzacji kraju.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał trzyletnią umowę z IBM Polska na rozwój i utrzymanie infrastruktury technicznej. Firma dokona modernizacji urządzeń Zespołu Komputera Centralnego Zakładu, który kupił też prawa do korzystania z oprogramowania systemowo-narzędziowego IBM oraz usługi dodatkowe. Wartość umowy to 199,95 mln zł brutto.

Strony