You are here:
Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONCyfrowy Polsat podpisał nowa umowę z Polsatem.

Cyfrowy Polsat, największa w Polsce satelitarna platforma telewizyjna, podpisał nową umowę licencyjną z Telewizją Polsat, na mocy której kontynuowana będzie współpraca dotycząca rozpowszechniania kanałów Grupy Polsat.

Na mocy podpisanej umowy Cyfrowy Polsat będzie kontynuował rozprowadzanie kanałów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat, włączając: Polsat (w wersji HD i SD), Polsat2, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Futbol, Polsat Film, Polsat Sport, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News. Podpisana umowa reguluje również aspekty techniczne współpracy Cyfrowego Polsatu z Telewizją Polsat. Zgodnie z umową, Cyfrowy Polsat zobowiązał się do świadczenia na rzecz Telewizji Polsat usług technicznych (m.in. transmisji i kodowania części programów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Z tytułu opłat licencyjnych za rozprowadzanie wyżej wymienionych kanałów, spółka zapłaci licencjodawcy stałą miesięczną opłatę. Z tytułu usług technicznych spółka będzie pobierać od Telewizji Polsat miesięczne wynagrodzenie zależne od zakresu usług wykonanych w danym miesiącu.

źródło: 

media2.pl