You are here:
Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe i multiswitcheCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONPlus też zainwestuje w "białe plamy".

Komórkowa sieć Plus jest drugim operatorem, który zawarł porozumienie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej dotyczące wolniejszej obniżki stawek MTR w zamian za inwestycje w tzw. "białe plamy". Wcześniej podobne porozumienie zawarł Orange.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zatwierdzającą szczegółowe warunki wykonywania obowiązku regulacyjnego ciążącego na Polkomtelu (operator sieci Plus). W zamian za inwestycje w rozwój infrastruktury operator może liczyć na mniej rygorystyczny harmonogram obniżki stawek MTR - w okresie od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012, będzie wynosić 15,20 gr/min, a od 1 lipca 2012 - 12,23 gr/min (początkowo UKE zasugerowało możliwy spadek do 9,66 gr/min).

W ramach uszczegółowienia obowiązku regulacyjnego operator zobowiązał się w szczególności do zapewnienia pokrycia siecią telekomunikacyjną obszarów, na których zapewnienie pokrycia siecią telekomunikacyjną jest z ekonomicznego punktu nieuzasadnione: tzw. białych plam - to znaczy miejsc, gdzie jest całkowity brak zasięgu sieci 2G, obszarów o małej gęstości zaludnienia, gdzie budowa pokrycia siecią 3G nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego.

Usługi mobilne są usługami o ogromnej wadze dla obywateli i przedsiębiorców. Telefonia komórkowa staje się istotnym substytutem stacjonarnej usługi telefonicznej i nabiera cech powszechności, zapewnia bezpieczeństwo, jest także użyteczna i wygodna w użytkowaniu, a komórkowy Internet uważany jest za przyszłość rynku telekomunikacyjnego, na którym z jednej strony użytkownicy są coraz bardziej mobilni, z drugiej zaś strony nie wszędzie dociera sieć przewodowa. Tym samym korzyści jakie osiągnie społeczeństwo z wydanej decyzji wpłyną niewątpliwie na poprawę jakości życia na obszarach do tej pory zaniedbywanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

źródło: media2.pl