Instalacje TV-SAT - DIOMAR Sp. z o.o.Stacje czołowe TVStacja czołowa COMPACTCyfrowa Stacja Czołowa CHAMELEONCyfrowa Stacja Czołowa TANGRAMUnia Europejska oczekuje, że we wszystkich krajach UE do 2020 r. prawie 50% społeczeństwa będzie miało dostęp do Internetu o prędkościach co najmniej 100 Mb/s, a pozostała część do Internetu o przepustowości minimum 30 Mb/s. Obowiązek wykonania instalacji teletechnicznych zgodnie z minimalnymi wymogami podnosi standard wykonania budynków i zbliża Polskę do wymogów UE.

Strony